image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O školce > Kroužky - Metoda dobrého startu, Pivoňka, Mámo, táto, pojď si hrát!, Angličtina

Kroužky - Metoda dobrého startu, Pivoňka, Mámo, táto, pojď si hrát!, Angličtina


Angličtina hrou pro děti

Děti se s angličtinou seznamují prostřednictvím zábavných her, písniček a pohybu.

Metodika vychází z přirozeného způsobu, jakým si děti osvojují mateřský jazyk.
Lekce budou probíhat vždy v pondělí (1x za 14dní) od 13:00 do 13:45. První hodina proběhne 16. října 2023.

Cena jedné  lekce je 50 Kč.

Angličtina se bude hradit za celé pololetí: říjen - prosinec (6 lekcí 300 Kč), leden - červen (bude upřesněno).

Cílová skupina: děti od pěti let


Děti můžete nahlásit do 13. října paní učitelce Janě Mondek.


Publikováno 28. 9. 2023 16:23

Mámo, táto, pojď si hrát!

Pro děti docházející do naší mateřské školky a jejich rodiče otevíráme nový odpolední kroužek s názvem

Mámo, táto, pojď si hrát!

 • Herní aktivity vycházejí z mezinárodního konceptu Empower the child. 
 • Vydejte se jednou v měsíci společně s námi na cestu vzájemného poznání a věnujte se pod vedením vyškolené instruktorky rozvoji důvěry, vůle a cílevědomosti.
 • Nechte starosti na našem prahu a vyplňte odpoledne čirou dětskou radostí.
 • Během těchto odpolední se budeme věnovat herním aktivitám, jejichž smyslem je podpora vzájemného naladění, propojení a naslouchání mezi Vámi a Vašimi dětmi.

Herní odpoledne budou probíhat jednou v měsíci v prostorách naší mateřské školy.

Sebe a své děti můžete přihlásit v průběhu září a října u paní učitelky Jany Mondek.


Publikováno 26. 9. 2023 18:26

Pěvecký kroužek Pivoňka

Pěvecký kroužek je otevřen všem hudebně nadaným dětem, které rády zpívají a tančí.

 • K našim pivovarským zpěváčkům se mohou přidat i děti z jiných mateřských školek a děti z řad veřejnosti, kterým je mezi 4 a 7 lety.
 • Děti se zdokonalí v rytmizaci, osvojí si správné techniky dýchání a zazpívají si písně nejen z české lidové tvorby, ale i z tvorby autorské.
 • Děti budou mít možnost zahrát si dle svého výběru na některý z Orffových nástrojů – bubínek, rumbakoule, shaker, xylofon nebo například tamburínu.
 • Pěvecký kroužek je v naší školce koncipován i jako přípravný kroužek na veřejná vystoupení.
 • Jsou zde nacvičovány i hudební pohádky, s nimiž následně děti vystupují na různých veřejných a dobročinných akcích.

Pivoňka rozezní prostory naší školky každé úterý

mezi 13:00 a 14:00 hod.

Své děti můžete přihlásit do 13. října u paní učitelky

Lenky Mertové, která pěvecký kroužek povede.


Publikováno 26. 9. 2023 18:16

Metoda dobrého startu

Příprava na základní školu, prevence a pomoc při školních potížích.

 • Jedná se o metodu stimulační a rehabilitační.
 • Respektuje individualitu dítěte.
 • Sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech.
 • Osvědčí se jako dobrý začátek výuky čtení a psaní.
 • Přispívá k rozvoji řeči, posiluje jazykové a komunikační kompetence dětí.
 • Zdokonaluje pravolevou a prostorovou orientaci.
 • Rozvíjí sluchové vnímání.
 • Zdokonaluje chápání časových vztahů.
 • Procvičuje rozlišování barev.
 • Prohlubuje schopnost koncentrace, pozornosti a paměti.
 • Procvičuje zrakově pohybovou koordinaci.
 • Zdokonaluje úchop psacích potřeb a uvolňuje svalstvo ruky.
 • Rozvíjí grafomotoriku.
 • Zvyšuje sebehodnocení, sebepoznání, sebevědomí.
 • Aktivuje psychomotorický rozvoj.
 • U dětí upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce.
 • Metodou můžeme včasně odhalit individuální potíže u dítěte.
 • U dětí pozorujeme pokrok, které cvičením dosáhlo.
 • Každé dítě odchází z lekce s pocitem úspěchu a důležitosti.

 CÍLOVÁ SKUPINA - všechny děti od 5-ti let.

 Metoda je zpracována do 25-ti lekcí.

 Každou novou lekcí se zvyšuje náročnost úkolů.

Lekce bude probíhat jednou týdně ve čtvrtek, bude součástí vzdělávacích aktivit v dopoledním bloku. 

Metodou dobrého startu bude děti provázet paní učitelka Bc. Jarmila Kainková.

Děti na lekci potřebují: dobrou náladu, radost z pohybu a rytmus v těle!


Publikováno 26. 9. 2023 18:07