image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O školce > GDPR

GDPR Aneb ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce osobních údajů Města Králíky je od ledna 2024 Ing. Helena Špiková.

Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID:7rnbh7x, emailem na adrese ms.pivovarska@orlicko.cz nebo poštou na adrese Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad OrlicÍ, Pivovarská 423, 561 69 Králíky.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Daniela Makarová, tel. č. 721 223 751, email: daniela.kolacna@centrum.cz, k zastižení na pracovišti MŠ Pivovarská, vždy v pracovních dnech od 11:30-12:00h.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

- jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky

- údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk

- údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole

Výše vymezené údaje se poskytují dále v souladu s ustanovením § 28 ŠZ předávají ČŠI, poradenským zařízením (PPP,SPC), CZVV, MŠMT atd.

 

V Dokumentech naleznete ke stažení Souhlas se zpracováním osobních údajů.