image
Drobečková navigace

Úvod > O školce > Naše motto

„Společně víc dokážeme“

MOTTO ŠKOLKY: „Spolu si hrajeme, spolu se učíme, spolu se radujeme“

Klademe důraz na 3 hlavní cíle předškolního vzdělávání

  1. Vést děti k estetickému vnímání přírody, vytváření pocitu sounáležitosti s přírodou.
  2. Využívání zajímavé a netradiční experimentální činnosti k získání praktické dovednosti a zkušenosti, rozvíjení samostatnosti a kreativity dětí.
  3. Pracujeme na záměru poskytnout nejen možnost integrace dětí, ale i inkluzivní vzděláváni.

Příroda je moudrá živitelka, my se chceme od ní učit, chránit ji a čerpat z jejich zdrojů. Těžištěm působení mateřské školy je soustředěné úsilí o komplexní vzdělání dětí ve všech oblastech života, maximálně kvalitní přípravu pro vstup na ZŠ a optimální začlenění integrovaných žáků do běžného života. Každý kamarád představuje nenahraditelný článek v kolektivu, škola se musí přizpůsobit potřebám dětí, nikoliv ony škole.

Jsme školka otevřená rodině napříč všem generacím, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřená na zdravý životní styl a vracíme se k tradicím našeho národa.

Naše školka funguje již od roku 1908 jako zařízení pro děti, které nahrazuje nejen péči maminek a babiček, ale současně připravuje děti na vstup do základní školy a hlavně na život.