^Nahoru
  
  
  

Přijímání dětí do MŠ

Děti před přijetím do MŠ mohou navštěvovat s rodiči MŠ a v rámci klubu Adámek se seznamovat s prostředím i kolektivem. Návštěvy probíhají zpravidla v březnu nebo v dubnu nebo v případě, že není naplněna kapacita i v průběhu školního roku. Ředitelka mateřské školy Jarmila Kainková vydává rozhodnutí o přijetí do mateřské školy. Dle školského zák. 561/2004  u dětí mladších 3 let zpravidla se zkušební dobou na tři měsíce dle rozhodnutí ředitelky. Podle zák.117/1995 Sb., o sociální podpoře jsou tito žáci přijímány na celodenní pobyt, v případě nutnosti (zdravotní omezení) i omezenou docházku. Ve škole jsou dvě heterogenní třídy, děti jsou přijímány dle Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ  a na základě doporučení dětského lékaře dítěte. Preferujeme umístění sourozenců v jednom oddělení. Škola umožňuje přijímání integrovaných dětí po dohodě s KrÚ Pardubického kraje a zřizovatelem. Třídy jsou naplněny do max. počtu 25  dětí v každém oddělení. Ředitelka může po předchozím upozornění písemně oznámit zákonnému zástupci dítěte Rozhodnoutí o ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 školského zákona:

• jestliže se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

• jestliže zák. zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy

• jestliže ukončení docházky doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

• pro opakované včasné neuhrazení úplaty

 

Termíny zápisu dětí do MŠ nově probíhají:

1. kolo: začátek května

2. kolo: květen/červen

Přesně jsou vždy vypsány v atualitách.

Přihlášku k vyplnění pro přijetí dítěte do MŠ si můžete stáhnout zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Chci vědět víc

Rozumím

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Pro další informace klikněte zde.