^Nahoru
  
  
  
  Součástí naší školky je tradiční pěvecko-taneční kroužek "ZPĚVÁČCI" a hra na hudební nástroj "VESELÁ FLÉTNIČKA". V prezentaci níže jsme pro rodiče připravily informace a fotogalerii k tomuto kroužku.       
Ředitelka školy:   Bc. Jarmila Kainková         Učitelky: 1.TŘ.- BERUŠKY:    Bc. Jarmila Kainková - pracuje v pozici ředitelky školy od roku 2003, vystudovala Střední pedagogickou školu Z.Nejedlého v Litomyšli obor Uč.mat.škol a VŠ obor Vzdělávání dospělých v na UJAK v Praze           Lenka…
Děkujeme: Společnosti Czechia24 s.r.o. za zpracování našich nových webových stránek zdarma.Městu Králíky a firmě Hřiště.cz s.r.o. za vybudování dětského hřiště v přírodním stylu.Firmě ZEOS za každoroční podporu a sponzorování hraček a úprav zahrady. Firmě Pavouk za údržbu elektroinstalace zdarma.Služby města Králíky za slevové akce při úpravě trávníku na zahradě.Květinářství pí.…
Děti před přijetím do MŠ mohou navštěvovat s rodiči MŠ a v rámci klubu Adámek se seznamovat s prostředím i kolektivem. Návštěvy probíhají zpravidla v březnu nebo v dubnu nebo v případě, že není naplněna kapacita i v průběhu školního roku. Ředitelka mateřské školy Jarmila Kainková vydává rozhodnutí o přijetí…
Škola se dlouhodobě hlásí k programu Podpora zdraví ve škole, nově zpracovává i koncepci v duchu vzdělávacího programu ,,Začít spolu“. Environmentální zaměření zahrady MŠ bylo zvoleno i s ohledem na několikaleté zapojení MŠ do celostátního projektu mateřských škol M.R.K.E.V. (Mrkvička), zabývajícího se podporou EVVO na školách. Naše školka disponuje novou…
Podporujeme zdravý životní styl, a snažíme se o plnohodnotnou vyváženou stravu, aktivně se podílíme na skladbě jídelníčku po dohodě pravidelnými konzultacemi s centrální jídelnou ve městě. Stravování zajišťuje Školní jídelna, Moravská v Králíkách. Na třídách je dětem k dispozici stále dostatek tekutin. Mezi jednotlivými jídly dodržujeme vhodné intervaly. Zabezpečujeme stravu tak…
„Společně víc dokážeme“ MOTTO ŠKOLKY: „Spolu si hrajeme, spolu se učíme, spolu se radujeme“ Klademe důraz na 3 hlavní cíle předškolního vzdělávání 1. Vést děti k estetickému vnímání přírody, vytváření pocitu sounáležitosti s přírodou. 2. Využívání zajímavé a netradiční experimentální činnosti k získání praktické dovednosti a zkušenosti, rozvíjení samostatnosti a kreativity dětí.…
Dopolední integrovaný blok: 6.30 – 9.30 hod.: scházení dětí ve II. třídě spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity hygiena, svačina 9:30 – 11:30 hod.: pobyt venku Odpolední integrovaný blok: 12:00 – 12:30 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední…
Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, obsahuje 2 třídy heterogenního charakteru. Nachází se v centru města Králíky, vedle základní školy 5. Května, Králíky. Obsahuje dvě třídy a jednu hernu a ložnici, 2 šatny, má samostatnou jídelnu a výdejnu. Dále je zde ředitelna, a sklady na pomůcky a hračky. Vybavení školy…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Chci vědět víc

Rozumím

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Pro další informace klikněte zde.